De mantelzorgmakelaar ondersteunt mantelzorgers met alle regeltaken rond de zorg. Van zorg en welzijn, wonen, tot inkomen, wet- en regelgeving en verzekeringen.

Als het nodig is, neemt de mantelzorgmakelaar tijdelijk regeltaken van de (overbelaste) mantelzorger over. Ook helpt zij/hij mantelzorgers om de balans tussen zorgtaken, werk en privé (terug) te vinden. De mantelzorgmakelaar luistert, informeert én regelt, maar de mantelzorger houdt altijd zelf de regie.

Wat doet je organisatie voor mantelzorgers?
Naast het zorgen valt er veel te regelen en dit kan soms best ingewikkeld zijn. De alsmaar nieuwe regels en veranderingen in de wet en regelgeving zijn moeilijk bij te houden en het uitzoeken, aanvragen en uitvoeren van alles wat te maken heeft met deze mantelzorgsituatie vergt erg veel tijd. Allemaal zaken waar je je als mantelzorger niet in kan of wil verdiepen, omdat je al druk genoeg bent met het zorgen zelf. Dit is het moment om mij in te schakelen door contact met mij op te nemen.
Als mantelzorgmakelaar ben ik op de hoogte van de wet en regelgeving in de zorgwereld en weet ik de kortste weg naar het juiste loket en kan ik deze taken en zaken van je over nemen

Waarvoor kunnen mantelzorgers terecht?
Voorbeelden van mijn werkzaamheden zijn:

 • Het zoeken naar een passend zorg en ondersteuningsaanbod voor jou en jouw zorgvrager.
 • Het aanvragen en regelen van zorg.
 • Informatieverstrekking op het gebied van wet, regelgeving, voorzieningen en voorschriften, verschillen zorg in natura en PGB.
 • Hulp bij het aanvragen van een indicatie bij de gemeente (WMO ), Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of jouw zorgverzekering.
 • Ondersteunen bij keukentafel gesprek.
 • Het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget (PGB), het organiseren van persoonlijke hulp op maat (vervoer, opvang, woningaanpassing
 • Ondersteunen bij afstemming werk en zorg, gesprek werkgever en informatie geven over maatwerk oplossingen.
 • Contacten leggen en onderhouden met uitkerende instanties zoals het CAK, gemeenten of UWV
 • Het opstellen van bezwaarschriften of klachtenbrief.
Hoe kan de ondersteuning worden gefinancierd?
Dit kan vanuit de aanvullende zorgverzekering. Voor mensen met een Wlz-indicatie worden de kosten volledig door het zorgkantoor vergoed.

Wie biedt de ondersteuning?
Ik ben Patty Vink, mantelzorgmakelaar en onafhankelijk cliëntondersteuner. Ik ben lid van de Beroepsvereniging van MantelZorgMakelaars (BMZM), lid van de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking (BCMB) en ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister. Middels registratie, intervisie en bijscholing houd ik mijn kennis up-to-date en borg ik de kwaliteit van mijn dienstverlening.

Cliëntondersteuning
Mijn cliëntondersteuning bestaat uit de volgende diensten:
 • Informatie en advies geven over de mogelijkheden van zorg binnen de WLZ
 • Ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan
 • Ondersteuning bij het opstellen, bijstellen en evalueren van het zorgplan
 • Ondersteuning bij het kiezen van een passende Wlz-zorgaanbieder en passende Wlz zorg
 • Bemiddeling indien zorg niet conform verwachting en afspraken wordt geleverd
 • Ondersteuning bij herindicatie
 • Ondersteuning bij klachten of bezwaar

Contact informatie
Advizie
Patty Vink
Mantelzorgmakelaar en onafhankelijk Cliëntondersteuner

Vlinderstraat 42
5345ED, Oss

Openingstijden 8.00-17.00 uur

T : +31 (0)6 39 79 49 91
M : info@advizie.nl
W : www.advizie.nl