Ypse
Ypse helpt mensen met psychische problemen en hun mantelzorgers. Er is een speciale pagina voor familie, vrienden en kennissen van mensen met psychische problemen: ‘hulp voor naasten’. Hier vind je informatie, tips, cursussen en activiteiten.

MijniHelp
Op de website MijniHelp vindt je informatie, steun en cursussen die de psychische gezondheid bevorderen. Voor mensen met psychische problemen en hun mantelzorger.

Ypsilon
Ypsilon is een vereniging van familieleden van mensen die kwetsbaarder zijn voor psychose. Op de website vind je informatie over psychose, zorg en herstel en voor naasten.

Mantelzorgpsychiatrie - Altrecht
Op de website van Altrecht staan familieleden en naasten van mensen met psychiatrische problematiek of een vermoeden daarvan centraal. Denk aan: partners, ouders, kinderen en broers/zussen, vrienden en andere betrokkenen die langdurig en intensief zorgen voor iemand met een psychiatrische ziekte.

Naasten Centraal
Naasten Centraal zet zich in voor familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Vooral voor hen die, doordat ze overbelast raken, zelf ook hulpvrager worden of dreigen te worden. Ze gebruiken hun ervaringsdeskundigheid om hen op weg te helpen.

Familievertrouwenspersonen
De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) biedt informatie, advies en ondersteuning aan familie en naasten van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Kijk op de website voor meer informatie.

Naasten in Kracht
Naasten in Kracht is er voor partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Op de website krijg je informatie, tips, inspiratie en steun. Vooral van elkaar.

Wij zijn MIND
MIND wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. Dit doen ze door informatie te bieden, onderzoek te doen, projecten uit te voeren en actie te voeren. Lees meer op de website.