ONS welzijn is de organisatie voor welzijn in Noordoost Brabant. Ze werken vanuit Basisteams jeugd en gezin en Sociaal teams in buurten en wijken, organiseren allerlei cursussen en activiteiten voor en met burgers en vrijwilligers en we bieden praktische hulp en ondersteuning in en om jouw huis zodat je prettig thuis kunt (blijven) wonen. Meer weten? Kijk op de website van ONS welzijn.