Kinderen die vallen onder intensieve kindzorg gaan niet onder de Jeugdwet, maar naar de Zvw. De staatssecretaris geeft in zijn brief van 23 september meer duidelijkheid.

Commissiebrief over meer duidelijkheid over de kinderen die vallen onder de Intensieve Kindzorg (IKZ)