Veel mensen die weten dat ze nog maar beperkte tijd te leven hebben, kiezen ervoor om thuis te blijven tijdens hun laatste levensfase. Maar soms is thuis sterven, om welke reden dan ook, niet mogelijk of wenselijk. Bijvoorbeeld omdat naaste familieleden (mantelzorgers) zijn overleden, te ver weg wonen, of om andere redenen de dagelijkse zorg niet op zich kunnen nemen.

Dan kan een Bijna Thuis Huis een volwaardig alternatief zijn voor de thuissituatie waar bewoners, samen met familieleden en met hulp en begeleiding van vrijwilligers, hun laatste levensfase kunnen doorbrengen.

Een Bijna Thuis Huis (ook wel een hospice genoemd) is een huis voor mensen in de terminale fase van hun leven. Het Bijna Thuis Huis staat open voor iedere volwassene, ongeacht leeftijd, geslacht, inkomen, huidskleur of levensovertuiging.

Bewoners krijgen alle zorg en aandacht die ze nodig hebben. Dit gebeurt door vrijwilligers. Zij werken samen met thuiszorgorganisaties.
Voor de vier bewoners waaraan het Bijna Thuis Huis plaats biedt, geeft Stichting de Oase de voorkeur aan het zoveel mogelijk nabootsen van de thuissituatie, zodat zij zich ‘bijna thuis’ voelen.

Ga naar: