Veel mensen geven er de voorkeur aan om thuis te sterven. Soms is dit echter niet mogelijk, bijvoorbeeld als er geen thuis meer is of als familie of naasten niet in staat zijn de benodigde zorg te bieden. In dat geval biedt BrabantZorg de mogelijkheid om op een waardige manier afscheid te nemen van het leven.

Wat is palliatieve terminale zorg?
Palliatieve terminale zorg is gespecialiseerde zorg voor mensen die ernstig ziek zijn zonder kans op genezing. De zorg is vooral gericht op de sociale, psychologische en spirituele aspecten. Daarnaast is er veel aandacht voor het beheersen van pijn en andere onaangename symptomen. BrabantZorg hoopt dat cliënten en hun naasten een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven ervaren. Hierbij is veiligheid en lichamelijk comfort belangrijk.

Hoe werkt palliatieve terminale zorg?
Elke cliënt heeft een persoonlijk zorgplan dat in nauw overleg wordt opgesteld en waarbij de cliënt samen met de naasten de regie voert. Er worden onder meer afspraken gemaakt over:

•hoe intensief u de begeleiding wenst;
•of de naasten in de zorg willen helpen;
•of u eigen meubilair wilt meenemen;
•of de familie blijft slapen of eten. 

Wat biedt BrabantZorg?
Een vast professioneel team zorgt voor warme, respectvolle zorg aan cliënt en zijn of haar naasten. Dat team bestaat uit verzorgenden, verpleegkundigen, een geestelijk verzorger en een specialist ouderengeneeskunde. Eventueel kan dit team worden uitgebreid met een diëtist, psycholoog, maatschappelijk werker of andere therapeuten. De cliënt heeft een eenpersoonskamer (met (gedeelde) douche en toilet) die naar eigen inzicht kan worden aangekleed. Er zijn geen bezoektijden; naasten zijn altijd welkom. Naasten kunnen op de kamer van de cliënt of in de directe nabijheid overnachten. Tegen een vergoeding kan de maaltijd samen met de cliënt worden genuttigd en in de familiekamer kan bezoek worden ontvangen. De palliatieve terminale zorg van BrabantZorg wordt gegeven volgens de richtlijnen van het Netwerk voor Palliatieve Zorg regio Oss-Uden-Veghel.

Wie komen in aanmerking?
BrabantZorg biedt palliatieve terminale zorg aan mensen met een ongeneeslijke ziekte met een levensverwachting van maximaal drie maanden en aan mensen die thuis palliatieve terminale zorg ontvangen, maar waarbij de mantelzorg overbelast raakt.

Hoe komt u in aanmerking voor palliatieve terminale zorg?
Palliatieve terminale zorg valt onder de zogenaamde AWBZ-zorg. Deze zorg kunt u aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Om in aanmerking te komen voor een financiële vergoeding, heeft u een doorverwijzing van het CIZ nodig. De klantenservice van BrabantZorg kan alles duidelijk uitleggen en u helpen bij uw aanvraag. Ook een rondleiding of huisbezoek is mogelijk. Ook als uw indicatie niet toereikend is, kunt u van onze diensten gebruikmaken. U betaalt dan zelf de kosten.

Waar wordt palliatieve terminale zorg gegeven?
BrabantZorg biedt palliatieve terminale zorg vanuit Vita Nova in Oss, Nieuwe Hoeven in Schaijk en Hotel BrabantZorg in Veghel.

Wilt u meer weten over zorg, wonen, welzijn of de dienstverlening van BrabantZorg of wilt u weten hoe u hiervoor in aanmerking komt?
Neem dan contact op met onze Klantenservice via het contactformulier. Wij helpen u graag verder.