Labyrint biedt ouderen de mogelijkheid om gezellig met anderen een weekend van huis te zijn. Iedereen vindt het gezellig om eens van huis te zijn, in een andere omgeving met andere ouderen.
Naast zorgverlichting in de thuissituatie (de zorg wegnemen van de mantelzorgers), willen we de deelnemers een ontspannen en gezellig weekend aanbieden.
Even niet alleen zijn, je verhaal kunnen vertellen , wellicht nieuwe ervaringen opdoen en nieuwe mensen leren kennen.

Voor wie?

De logeerweekenden zijn er voor ouderen die;
• thuis verblijven
• in een bejaarden,- of verzorgingshuis verblijven
• minder valide zijn
• licht dementerend zijn
• gewoon eens gezellig een weekend weg willen.

Het aantal deelnemers is 3 tot 6 om de overzichtelijkheid en veiligheid te kunnen garanderen.
Per groep zullen er 2 of 3 begeleiders aanwezig zijn.
Dit zullen zoveel mogelijk vaste begeleiders zijn. Afhankelijk van de deelnemers kan het team aangevuld worden met een verpleegkundige of ziekenverzorgende.
Om te zorgen dat iedere deelnemer zoveel mogelijk tot zijn/haar recht kan komen, stellen we de groep(en) met grote zorg samen.

De logeeropvang wordt ingevuld met een leuk en ontspannen programma, waarbij gelet wordt op de wensen en de mogelijkheden van de deelnemer.
Voorop staat dat het een ontspannen weekend zal gaan worden, waarbij iedereen zichzelf kan en mag zijn.

Voordelen:

• Zorg op maat
• Laagdrempelig
• Huiselijk
• Flexibel
• Persoonlijke aandacht
• Geborgenheid

Waar?

Wij zullen een weekend doorbrengen op Centerparcs de Kempervennen.
Dit park is ook voor minder validen goed toegankelijk en heeft een overdekte plaza.