Over Zorgbelang Brabant
Bij Zorgbelang Brabant zijn meer dan 100 Brabantse patiënten- en consumentenorganisaties aangesloten. Zorgbelang Brabant behartigt de belangen van deze aangesloten patiëntenorganisaties. Maar ook de belangen van iedereen die individueel gebruik maakt van de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening in de regio. Alle zorgvragers dus. De overheid, zorgaanbieders en zorgverzekeraars zien Zorgbelang Brabant als woordvoerder van de zorgvragers. Wij gaan namens de zorgvragers met hen in gesprek over de juiste zorg voor iedereen.

Belangenbehartiging
Zorgbelang Brabant komt op voor de belangen van alle gebruikers van zorg en welzijn in Brabant. Wij werken daarin samen met vrijwilligers, patiënten- en andere belangenorganisaties en met niet georganiseerde zorggebruikers.

Zorgbelang Brabant:

  • biedt informatie over zorg en welzijn en onafhankelijke klachtenopvang.
  • komt op voor de collectieve belangen van gebruikers van zorg in Brabant en werkt resultaatgericht aan een aantal beleidspunten, dat door de regioraden wordt aangedragen.
  • is een provinciale organisatie, maar voert veel activiteiten uit op lokaal of regionaal niveau. Wij werken daarbij samen met andere organisaties.

Ga naar: