De Parkinsonconsulenten kunnen u en uw familie begeleiden in het
ziekteproces.

Nadat de neuroloog de diagnose Parkinson heeft gesteld en
medicatie heeft voorgeschreven, blijven cliënten vaak met vragen zitten.
Wat kan ik verwachten? Moet ik gebruik gaan maken van hulpmiddelen?
Wat houdt de medicatie in?

Lees meer over de parkinsonconsulent.