Omdat mensen steeds ouder worden en er vaak ziektebeelden ontstaan die gedragsverandering met zich meebrengen (zoals Alzheimer en CVA), ontstaan er vaak communicatieproblemen. Mensen begrijpen elkaar niet meer, sluiten niet goed meer aan bij elkaar. Hierdoor ontstaat miscommunicatie. Dit is vaak de oorzaak waardoor de mantelzorger overbelast raakt. Er ontstaan frustraties en burn-outklachten en dit staat goede zorgverlening in de weg.

VIB kan op een vrij eenvoudige en toegankelijke manier ervoor zorgen dat er inzicht komt waardoor een communicatie goed en wanneer het minder goed verloopt. Als dit duidelijk is kan dit frustraties en miscommunicatie verhelpen met als gevolg dat mensen het volhouden om (bij voorkeur met plezier) te blijven zorgen.

HOE WERKT VIB?
VIB is een begeleidingsmethode waarbij met behulp van video-opnames wordt gekeken hoe de interactie verloopt, zowel verbaal als non-verbaal. Gemiddeld worden er 3 tot 5 video-opnames gemaakt, verspreid over een paar maanden.

Tijdens de feedbackgesprekken wordt er gekeken naar concreet waarneembaar gedrag. De kracht van VIB is dat de nadruk hierbij wordt gelegd op wat nog welgoed gaat, er wordt dus aandacht besteed aan de geslaagde communicatie.
Door middel van het kijken naar de beelden krijgt de mantelzorger inzicht in het eigen aandeel van de interactie en de mogelijkheden om hier iets mee te doen.

Het is een praktische begeleidingsmethode en juist omdat de nadruk wordt gelegd op wat nog wel goed gaat wordt de draagkracht van de mantelzorger versterkt.
 

lees hier meer >>