Kosten mantelzorgmakelaar

Gemeenten:

Onderstaande gemeenten financieren de mantelzorgmakelaar uit de Wmo-gelden. Hierdoor is de dienstverlening van de mantelzorgmakelaar in deze gemeenten gratis.

  • Noord-Brabant (gemeenten Bernheze, Reusel-De Mierden, Veldhoven)
     

Zorgverzekeraars:
Vrijwel alle aanvullende verzekeringen van Univé, VGZ, Trias en Collectief Zorgzaam vergoeden de kosten van de mantelzorgmakelaar.


Met ingang van 2014 kunt u meestal ook gebruikmaken van de diensten van de mantelzorgmakelaar indien u aanvullend bent verzekerd bij:
IAK, Turien & Co, Nedasco, Aevitae en Menzis, Salland en Energiek
LET OP: Voor deze verzekeringen geldt dat door hun telefonische helpdesk wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor hulp door de mantelzorgmakelaar. Bij het vergoedingenoverzicht hieronder vindt u de relevante telefoonnummers.

Vergoedingenoverzicht:
Univé - VGZ - Collectief Zorgzaam

Zie voor een uitgebreide lijst van mogeljkheden van mantelzorgondersteuning en de inzet van mantelzorgmakelaars het volgende bestand: 

Vergoedingenmantelzorg.pdf