Honderden mensen in Oss en omgeving dreigen zich als mantelzorger over de kop te werken. Zo waarschuwen de mantelzorgmakelaars Erica van Schijndel en Margo van den Berg.

Volgens de officiële definitie is iemand mantelzorger als die meer dan acht uur per week in touw is voor een familielid of kennis, langer dan drie maanden. “Mantelzorgers moeten de zorg voor chronisch zieke of gehandicapte familieleden combineren met hun eigen besognes”, zegt Margo. “We moeten zuinig zijn op deze mensen. Om te voorkomen dat mantelzorger zélf in de problemen komt.”

“Uit onderzoek blijkt dat twintig procent van de méér dan 3,5 miljoen mantelzorgers in Nederland teveel hooi op zijn vork neemt”, vervolgt ze. “In Oss verkeren dan ruim twaalfduizend mensen in de gevarenzone. De gevolgen moeten niet worden onderschat.”

Mantelzorgers kunnen volgens haar in de knel komen, bijvoorbeeld met hun werk. Daardoor dreigen financiële problemen. “Als ze teveel tijd steken in de zorg, kunnen ze minder tijd besteden aan andere bezigheden en ligt het gevaar van eenzaamheid en overbelasting op de loer.”

Bij alle discussies over toenemende zorgkosten blijft onderbelicht dat het leeuwendeel van die zorg informeel is en dus komt van mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Erica: “De overheid richt zich op zelfredzaamheid van burgers, maar dat mag niet leiden tot afnemende aandacht voor de kwetsbaren. De mantelzorger heeft echter nauwelijks nog rechten.”

Mantelzorgmakelaars bieden de helpende hand. Margo: “Wij zijn HBO-geschoold, werken zelfstandig en onafhankelijk. We zijn thuis op alle beleidsterreinen en kunnen dus mantelzorgers terzijde staan met advies en ondersteuning. In de meeste gevallen nemen we alle regelzaken over, van indicatiestelling tot de aanvraag van een PGB, van arbeidsconflicten tot juridische procedures. We leveren maatwerk, geen loketwerk.” In de meeste gevallen worden de kosten vergoed. Erica en Margot zijn te bereiken via 06-24699891 en 06-48801127.

Bron: De Sleutel, 10 april 2013