Wat is BIT en voor wie is deze cursus bedoeld
De BIT is een basiscursus communicatie die gericht is op deskundigheidsbevordering van een team medewerkers de ouderenzorg. Het doel van de cursus is zowel op het individu als op de groep gericht.

Deze cursus is ontwikkeld m.b.v. principes uit de Video Interactie begeleiding (VIB). Aan de hand van video-opnames uit de eigen werkpraktijk krijgen medewerkers inzicht in hun eigen aandeel in de communicatie.

De methode gaat uit van capaciteiten, dat wil zeggen van de sterkte kanten die iemand laat zien in het contact met anderen.

Doelstelling van de cursus

 • Bewust worden van eigen aandeel in de communicatie met cliënten (wat is communicatie en hoe communiceer jij zelf, welke factoren zijn van invloed op communicatie en hoe communiceer jij met cliënten).
 • leren hanteren van dezelfde communicatietermen
 • Bewust worden van eigen capaciteiten en die van je collega’s
 • Bewerkstelligen van een open communicatie binnen een team

Duur en opzet van de cursus
De scholing is opgebouwd uit 5 dagdelen van 2,5 uur. De eerste 3 dagdelen zijn met de hele groep, de laatste 2 dagdelen worden in kleine groepjes van ongeveer 5 personen gegeven.

In dag 1 t/m 3 staan de volgende onderdelen centraal:

 • Kennis van geslaagde communicatie
 • leren kijken naar jezelf
 • leren kijken naar collega’s
 • verschuiving van focus van tekortkomingen naar capaciteiten
 • bewustwording van betekenis geven aan communicatie
 • bewustwording van toeschrijvingen aan gedrag van jezelf en van je collega’s

In dag 4 en 5 wordt in kleine groepjes de video-opnames van de verzorgende met een cliënt bekeken. In dit deel staat het volgende leerdoel centraal:

 • inzicht in de eigen communicatie en de communicatie van collega’s, met verschillende cliënten.